Forlanger å få vite hva Arendal kommune har lovet batterifabrikken

foto