Tom Hagen løslates – Høyesterett forkastet politiets anke

foto