Advokat sår tvil om politikers motiver i omstridt konsesjonssak