Naboer kritiske til spesialbehandling av Jagland i Risør

foto