Gangås har gode forutsetninger for å lede Politiets sikkerhetstjeneste. Hun har ledet både Østfold og Oslo politidistrikt, hun har vært leder tidligere i PST, og hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger i politiet, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding fredag.

Gangås har også vært likestillings- og diskrimineringsombud. Hun begynte sin karriere som politifullmektig i Vestfinnmark politidistrikt og er utdannet jurist. Hun har også vært i PST tidligere.

– Jeg har tung og bred erfaring fra politiet og fra andre lederstillinger som jeg har god nytte av når jeg skal inn i en slik jobb, sier Gangås til NTB.

Krevende situasjon

– Det er en veldig spesiell situasjon akkurat nå. Det er en sikkerhetspolitisk situasjon som er krevende. Vi har nettopp opplevd en alvorlig hendelse i Oslo i sommer. Det er en rekke utfordringer jeg ser for meg. I PST jobber det en mengde dyktige folk, så min oppgave blir å få det aller beste ut av den kompetansen som allerede er der, sier Gangås til NTB på et møte med pressen fredag.

Gangås sier videre hun har full forståelse for at folk er bekymret.

– Det gjøres veldig mye for at vi skal gjøre det så trygt som mulig og sikre rikets sikkerhet. Jeg er opptatt av å få så mye informasjon som mulig for å gi god beslutningsstøtte til dem som skal gjøre vurderinger. Vi er opptatt av å lage gode trusselvurderinger og ikke minst å håndtere de truslene som er PSTs oppgave innenfor etterforskning og påtale. Det skal vi fortsette med, også etter at jeg har startet i PST, sier Gangås til NTB.

Seks år

– Regjeringen er fornøyd med at Beate Gangås har tatt på seg oppdraget med å lede PST de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Gangås tiltrer stillingen fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer. Årsmålet er en periode på seks år.

Blant søkerne var assisterende PST-sjef Hedvig Moe, førsteadvokat og leder for Oslos statsadvokatembeter Lars Erik Alfheim og tidligere nestsjef for PTS Trond Egil With.

Hans Petter Sjøvold trakk seg som sjef med umiddelbar virkning i kjølvannet av VGs saker om at han hadde oppbevart flere ulovlige våpen i en rekke år da han var politimester i Oslo.

Roger Berg har fungert i stillingen siden Sjøvold trakk seg. Han skal fungere som PST-sjef inntil videre.