ELLY EYDES VEI: Ruth-Kristin Dahl har tre barn med alvorlige sykdommer, og er avhengig av å slappe av når hun er hjemme. Med havnestøy på en kant, og veibygging på den andre blir det en krevende oppgave. Foto: Grete Helgebø

De vurderer å kjøpe huset. Det er bare ett problem

– For den summen kan jeg kjøpe noe hakket bedre enn ei brakke på Torbjørnsbu, sier Ruth Kristin Dahl om kjøpstilbudet hun er blitt forespeilet å få fra Arendal Eiendom.