Derfor inviterte is-gründeren til min-IS-terbesøk

foto