Hans Blattmann ser ut til å bli ordfører i Bykle

foto