Et av våpnene til Kristian Valen kunne bygges om et stridsvåpen med enormt skadepotensial, ifølge aktor. Han ber retten dømme komikeren til ett års fengsel.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen konkluderte i sin prosedyre med å legge ned påstand i straffesaken mot Kristian Valen. Ikke bare skal han dømmes for å ha hatt et fullt fungerende skytevåpen hjemme da politiet aksjonerte for rundt tre år siden, han må også straffes for å ha vært i besittelse av flere hundre narkotiske piller, ifølge Meeg-Bentzen.

– Passende straff vil være ett års ubetinget fengsel, sa politiadvokaten.

Han la også ned påstand om såkalt forebyggende inndragning av 49 våpenlignende gjenstander. Valens livssituasjon er «preget av rus og ustabilitet», og det er nærliggende og konkret fare for at gjenstandene vil bli brukt til en straffbar handling, argumenterte Meeg-Bentzen.