foto
Grimstad kommune har bedt en hytteeier på Hesnes om å fjerne denne porten i henhold til friluftsloven. Foto: Marie N. Kalvehagen

Må fjerne stengsel i strandsonen: Det må trolig flere fremover