Vil kutte Bota-hytter på grunn av trafikkfare

foto