Arbeid på Varoddbrua vil skape utfordringer for bilistene