Millionprosjekt ved sjøen kan bli skrinlagt: - Vanskelig å ikke gripe inn