Sperret av etter alvorlige funn: – Tilstanden forverres raskt

foto