10–15 personer begynte å slåss i gatene – to havnet på sykehus