Hele barnetrinnet på AIS i karantene – 140 er berørt

foto