Statens Havarikommisjon skal undersøke dødsulykken