Kommunedirektøren vil kutte i Knubben-planene – frykter støy og økt trafikk