Siktede Zaniar Matapour (42) er dømt flere ganger tidligere