Fortsatt lenge til avgjørelse om Baneheia-gjenopptakelse

foto