Etterforskningen av tjenestefeil i Baneheia-saken nærmer seg slutten