La frem Hove-avtalene: Betaler fire millioner for bygningene