Møtte pressen i dag: Nytt kapittel på Bjellandstrand

foto