Debatt: Arendal Ap skulle knuse stoppeklokka og alt skulle bli meget bedre. Hva skjedde?

foto