Leder: Sykehusdirektører krever millionlønn fordi de kan sparkes på dagen. Men det blir de sjelden