Mistenker ulovlig aktivitet på outlet–tomta, nå varsler kommunen tilsyn