Märtha Louise og Lilli Bendriss har dannet TV-selskap