Tok fire mopedførere på gang- og sykkelvei i Arendal

foto