Køkaos på E18 etter trafikkuhell med vogntog

foto