Ønsker båter ved fyret 17. mai når spesielt flagg heises