Ordførere skeptiske til å møte sykehusledelsen

foto