Flere tipser om nye ras i Blakstadkleiva, men: – Det er feil

foto