Svenningsen bryter svarfristen og bestemmer seg ikke før i desember