Gjerstad: Redde for å bli overkjørt av Arendal

foto