Rådmannen i Grimstad vil gi omstridt selskap fritak for eiendomsskatt

foto