Hovedverneombud i Grimstad: – Forbeholder meg retten til å forsvare rådmannen