Etterlyser vitner etter at søppeldunker er blitt påtent