Hjelpemiddelsentralen til Lillesand - men fortsatt bekymring for arbeidsplasser

foto