Alpinsentereier krever 12 millioner av kommune

foto