Høy fart førte til sammenstøt utenfor Amfi Arena

foto