Dette hadde ikke Randi (80) gjort siden 50-tallet

foto