Fiskerne fortviler over sel i garnene: Hvem skal ta hånd om de døde dyrene?

foto