Kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte

foto