Leder: Eldre ved Margarethestiftelsen og fangene i Arendal later til å ha felles problemer

foto