Ungdom kaller sikkerhetsbelte for "pysestrikk"

foto