En ødelagt generator på Tonstad kraftverk i Agder blir ute av drift til desember 2024. Med det blir en tredel av kapasiteten borte.

Generatoren ble tatt ut av drift etter at det oppsto røykutvikling i den for en måned siden.

Nå skriver Europower at oppstarten av generatoren er satt til 30. november 2024.

– Vi mister en tredel av kapasiteten, men det vil vise seg med tanke på nedbør og magasinfylling om dette får noen påvirkning på resultatet for kraftverket. De vet vi ikke, sier Magne G. Bratland, direktør for Sira-Kvina kraftverkene,

I utgangspunktet skulle turbinen være ute til vedlikehold fra 1. mai og ut året. Grunnen til at det tar mer tid enn ventet å få startet generatoren opp igjen er at det er lang leveringstid på delene som trengs. Det vil også ta tid å gjennomføre reparasjonen.

Tonstad kraftverk i Sirdal kommune i Agder er det største i Norge målt i årlig kraftproduksjon.