Gang på gang på gang ladet han ikke fotlenken: Da fikk politiet nok

foto