Har tidligere hatt trøbbel med det elektriske anlegget i bolig som brant

foto