Slokket ikke bålet skikkelig – fikk bot for brann

foto