Barnetoget gikk fra Fagertun, gjennom sentrum, og endte opp ved Lillesand kirke.